>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ร่วมรำลึกการจากไป Rev. Shunyu Kuroda ผู้อุปการะคนสำคัญ
 


     ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 มูลนิธิดวงประทีปได้จัดรำลึกการจากไปของ Rev. Shunyu Kuroda อดีตประธาน Sotoshu Tochigi-ken International Volunteer Association (STIVA) ในโอกาสที่คณะSTIVA มาเยื่อนประเทศไทย

           
      กลุ่ม STIVA เป็นผู้อุปการะที่สนับสนุนทุนการศึกษามาเป็นเวลา 15 ปีๆ ละ 100 ทุน  มีเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 1,500 ทุน ในวันนี้หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มที่ได้ร่วมเดินทางมาด้วยคือ ภรรยาของ Rev. Shuyu Kuroda ได้มาเห็นพิธีรำลึกที่มูลนิธิฯ ได้จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัย สำนึกและขอบคุณในคุณงามความดี มีน้ำใจตลอดมาต่อเด็กยากไร้ในชุมชนได้มีโอกาสทางการศึกษา ด้วยบทสวดของคณะที่มาและการลอยเทียนดอกไ้ม้แสดงการไว้อาลัย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับท่านภรรยาของRev. Shuyu Kuroda ซึ่งท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกและขอขอบคุณที่คณะเจ้าหน้าที เด็กทุนและผู้ปกครองร่วมแสดงความอาลัยและให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น 
      ก่อนเดินทางกลับ ทางคณะได้มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้วย
                               

วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 1691 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Ms. Geneva Hargreaves ผู้เชียวชาญด้านโยคะสำหรับเด็ก จัด Workshop แก่บุคลากรของมูลนิธิดวงประทีป
 สโมสรโรตารีพระนครแจกแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุและเด็ก
 สินค้าใหม่
 คณะท้นตแพทย์ไทย-ญี่ปุ่นร่วมแรง ร่วมใจรักษ์สุขภาพช่องปากเด็กยา กไร้
 ศูนย์สารสนเทศ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound