>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ท่านเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
 
       
    ท่านเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Ms.Kristie A. Kenney และคณะนำอาหารกลางวันมาเลี้ยงน้องๆ ที่มูลนิธิดวงประทีป  เนื่องในวัน "ขอบคุณพระเจ้า" โดยมี ศ.นพ.สันต์  หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ และคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีในการมาเยื่อนครั้งนี้
   หลังจากเสียงทักท้ายเจื้อยแจ้วสดใสของน้องๆ เงียบเสียงลง การแสดง "7วันบันเทิง" และ "กูลาฮูบ" ก็เริ่มขึ้นตามลำดับ พร้อมเรียกลอยยิ้มและเสียงฮือฮาจากคณะที่มาเยือนได้อย่างมากมาย
        
  ท่านฑูตฯ ในชุดสบายๆ เข้าทักทายน้องๆ ด้วยภาษาไทยอย่างเป็นกันเอง พร้อมแนะนำคณะเจ้าหน้าที่ที่มาเยือน หลังจากนั้น "ไก่งวง" อาหารพิเศษในวันนี้ก็ถูกแจกจ่ายไปยังน้องๆ ทุกคนได้รับประทาน สีหน้าและแววตาของน้องๆ บ่งบอกถึงความอร่อย อาหารทุกจานถูกทานหมด เพราะน้องๆ รู้คุณค่าของข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง ตามคำสอนของคุณครูที่สั่งสอน น้องๆ จึงไม่ทานทิ้ง ทานข้วางนั้นเอง
         
      เนื่องในวัน "ขอบคุณพระเจ้า"  คณะเจ้าหน้าที่ คุณครูและน้องๆ ทุกคนก็ต้องขอขอบคุณท่านเอกอัครราชฑูตอเมริกาประจำประเทศไทยและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มอบโอกาสให้น้องๆ ได้รับประทานพิเศษที่พวกเขาไม่สามารถหาทานได้ในชีวิตประจำวันของชาวชุมชน
วันที่ : 04/09/2561

อ่าน 623 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Hands Across The Werter ข้ามฟ้ามาปั่นจักรยาน
 ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง
 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ กษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 บริษัท เอ็นซีซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก และผู้สูงอายุ
 งานครบรอบ 40 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound