>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครูประทีปและชาวชุมชนต้อนรับนายกยิ่งลักษณ์
 
    
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา นายกฯ ยิ่งลักษณ์  ชินวัตรเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านอุ่นใจตามโครงการ "ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน"  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณชุมชนล็อค 4-5-6 คลองเตย  สำหรับโครงการนี้เป็นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ในการ X-Ray ปิดล้อมเชิงรุก 90 วัน การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังตามพื้นที่เสี่ยงในชุมชนแออัดต่างๆ
     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ดำเินินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ จ. ชุมพร ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีมูลนิธิฯ สามารถบำบัดฟื้นฟูตลอดจนให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า 2,000 คน  ซึ่งเยาวชนเหล่านี้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
     การเิดินทางมาเป็นประธานเปิดบ้านอุ่นใจได้ลูกหลานกลับมาของนายกฯ ในครั้งนี้นับเป็นพลังที่สำคัญที่จะกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและถาวร

วันที่ : 07/10/2557

อ่าน 1980 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2553
 ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท ี่ชุมชนเพชรสยาม
 คณะ Hands Across the Water ซ่อมแซมอาคารอุบลรัตน์ (บ้านพักเยาวชน)
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2558
 รางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound