>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Mrs.Miki NAGAMURA ผู้อุปการะชาวญี่ปุ่นหอบลูก 3 มาเยี่ยมน้องที่กาญจนบุรี
 
|

        
      Mrs.Miki NAGAMURA ซึ่งเคยเป็นอาสาสมัคร และปัจจุบันเป็นผู้อุปการะทุนการศึกษา ได้นำลูกๆ อีก 3 คน เดินทางจากญีปุ่นมาเยี่ยมเด็กและเยาวชนโครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี เด็กและเยาวชนได้นำเดินชมสถานที่โดยรอบโครงการฯ และพูดคุยกับคณะแขกอย่างมีความสุข


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1434 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 TV อาสาพาน้องๆ และผู้สูงอายุฉลองปีใหม่
 คุณแสนดีควงแขนคุณพ่อชัชชาติมาเลี้ยงอาหารน้องๆ ที่ดวงประทีป
 ร้านมือ2 "ต้องใจ"
 โครงการให้น้องท้องอิ่ม เฉลิมฉลอง 5001 สาขา 7-eleven
 ความก้าวหน้าของน้อง"ขวัญข้าว " นักเล่านิทานรุ่นจิ่ว
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound