>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นักเรียนมัธยมปลาย Sumiyoshi high school
 
|      
       ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2555 นักเรียนมัธยมปลายจาก Sumiyoshi high school ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน และอาจารย์ จำนวน 2 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการฯ และร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน เช่น ทอเสื่อ ผลิตพวงกุญแจจากเมล็ดปาล์มน้ำมัน กิจกรรมการแสดงต้อนรับจากเด็กและเยาวชนโครงการฯ จำนวน 3 ชุด กิจกรรมทำเบเกอร์รี่และทำปุ๋ยหมักน้ำชีวภาพจำนวน 4 ถัง (ถัง 150 ลิตร) ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมได้รับความสนใจ สนุกสนานเป็นอย่างมากอีกทั้งยังสร้างความประทับให้กับทุกคนได้เป็นอย่าง ยิ่ง แม้ว่าจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่ความผูกพันธุ์ที่ได้มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนญีปุ่นกับ เยาวชนที่ศูนย์กาญจนบุรีก็ทำให้ใจหายเมื่อถึงเวลาที่ต้องลาก่อน หากมีโอกาสมาใหม่นะ  น้องๆ รออยู่ที่เสมอ   
                                     

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 859 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมูลนิธ ิดวงประทีป
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนปี 2559(ปี9)
 ทำไมต้องให้บริการทุนการศึกษา
 ห้างเทสโก้ โลตัส พระราม 4 คืนกำไร ให้โอกาสเด็กยากไร้
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound