>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เด็กๆ จากชุมชนแออัดร่วมประกวดวาดภาพ
 
|

                                                                          
    โครงการศิลปะพาน้องๆ จำนวน 13 คน ไปร่วมกิจกรรม ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “กระปุกวัฒนธรรม” กับมูลนิธิสร้างเสริมไทย วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 55 ถึงแม้นว่าเด็กๆ จะไม่ได้รับรางวัลจากการประกวดใด  แต่ก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนเอง  ได้เจอเพื่อนๆ ใหม่ ทั้งเด็กด้อยโอกาสและเพื่อนที่พิการ และได้รับความสนุกจากการเล่นเกมส์ ชิงรางวัล ทั้งขนมและตุ๊กตากลับบ้านมาอยากเต็มไม้เต็มมือ เลยที่เดียว


วันที่ : 23/11/2555

อ่าน 1138 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ผู้ปกครองสัมพันธ์ ณ โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี
 ก้าวแห่งความสำเร็จของเยาวชนศูน ย์ฯชุมพร
 สร้างอาชีพ สร้างอนาคตที่ดีกว่าให้วัยรุ่นห ญิงด้อยโอกาส
 กิจกรรมหลากหลาย ผสานใจชุมชน เสริมทักษะให้ตนเอง
 ร่วมรำลึกการจากไป Rev. Shunyu Kuroda ผู้อุปการะคนสำคัญ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound