>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"ประจำปี 55 (ครั้งที่ 4)
 

                                                  

  ผ่านไปแล้วกับพิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ " ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 4 ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2555 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในปีนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ฯพณฯ รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร. กิตติรัตน์ ณ ระนอง มาเป็นประธานในพิธี และได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน)  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการในปีนี้ได้แก่ คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ "หนูหริ่ง" ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิกระจกเงา ผู้ซึ่งทุ่มเท เสียสละ และเป็นนักกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยนวตกรรมใหม่ๆ  และปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจและอาสามาร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ สังคมในโครงการต่างๆ  มากมาย

 


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1624 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเล ีย
 พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2561
 ละครหุ่นคณะ Keyakiza จากญี่ปุ่นลัดฟ้ามาแสดงให้เด็กๆ ยากไร้ได้สนุกสนาน
 โครงการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมู ลนิธิดวงประทีป
 เยาวชนต้นแบบของชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound