>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันสายใยแห่งความรัก ศูนย์กาญจนบุรี 2555
 
|

       
              เมื่อวันเสาร์ที่  16 และอาทิตย์ที่  17  มิถุนายน  2555  ทางโครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี  จัดงานพิธีวันสายใยแห่งความรัก  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กได้พบปะบิดา
– มารดา หรือ ผู้ปกครองมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลานและเพื่อให้เด็กและเยาวชนรำลึกถึงพระคุณแม่ครู มิ่งพร และแม่ครูประทีปผู้ก่อตั้งโครงการฯ  รวมถึงพ่อ แม่ ผู้อุปการะ ด้วย
            พิธีเริ่มโดยประธานในพิธีแม่ครูมิ่งพร  อึ้งทรงธรรม  จุดธูปเทียนบูชาพระ  และต่อด้วยพิธีสายใยแห่งความรัก / รำลึกพระคุณแม่ครู  โดยตัวแทนเยาวชนนำพานดอกไม้  ธูปเทียน  กราบไหว้แม่ครูและผู้มีพระคุณต่อจากนี้เด็กและเยาวชนก็กราบไหว้ผู้ปกครอง  ส่วนในเด็กและเยาวชนคนไหนที่ไม่มีผู้ปกครองก็ใช้ผู้ปกครองทดแทน  หลังจากนั้นได้ทำพิธีมอบรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโครงการฯ


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1548 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท ี่ชุมชนเพชรสยาม
 วอนกทม. อย่าปล่อยเด็กน้อยต้องหิวโหย
 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เกาหลี
 ค่ายพักแรมอนุบาลรำลึก
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound