>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันสายใยแห่งความรัก ศูนย์ชุมพร 2555
 
|

                       
               เมื่อวันเสาร์ที่  23  มิถุนายน  2555  ทางโครงการฯ ศูนย์ชุมพร  จัดงานพิธีวันสายใยแห่งความรัก  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนรำลึกถึงพระคุณแม่ครูมิ่งพรและ
แม่ครูประทีปผู้ก่อตั้งโครงการฯรวมทั้งได้รำลึกถึงพระคุณพ่อแม่ ผู้ปกครอง และถือโอกาสนี้ได้กราบขอโทษ เป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กได้แสดงความรัก
 มีโอกาส
ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
  ระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน
             
พิธีเริ่มโดยประธานในพิธีแม่ครูมิ่งพร  อึ้งทรงธรรม  จุดธูปเทียนบูชาพระ  และต่อด้วยอาจารย์สมศักดิ์  เอี่ยมสะอาดและนายกอบต. กล่าวให้โอวาทเด็กและเยาวชน พิธีไหว้ครู / พิธีสาย
ใยแห่งความรัก / รำลึกพระคุณแม่ครู  โดยตัวแทนเยาวชนนำพานดอกไม้  ธูปเทียน  กราบไหว้แม่ครูและผู้มีพระคุณต่อจากนี้เด็กและเยาวชนก็กราบไหว้ผู้ปกครอง  ส่วนในเด็กและเยาวชนคนไหน

ที่ไม่มีผู้ปกครองก็ใช้ผู้ปกครองทดแทน  หลังจากนั้นได้ทำมีการประชุมผู้ปกครองทำความเข้าใจในการส่งลูกหลานเข้าอยู่ในโครงการฯ ในช่วงเย็นได้พาไปรับประทานอาหารร่วมกัน


วันที่ : 08/06/2563

อ่าน 2446 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Elserine 1% Club มอบถุงยังชีพแก่เด็กนัหเรียนใหม่และเก่า อนุบาลดวงประทีป กว่า 100 ชุด
 ความรักของผู้ยากไร้มอบให้เพื่อ นชาวเฮติ
 วันสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวั ยและผู้พิการในสลัม ประจำปี 54
 Elsereine1% Club มอบชุดทำความสะอาดและป้องกันเชื้อไวรัส
 วอนกทม. อย่าปล่อยเด็กน้อยต้องหิวโหย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound