>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รางวัล "ตาชั่งทอง" อีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศของครูประทีป
 

                                                        
   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป และเลขาธิการมูลนิธิฯ (ในปัจจุบัน) ได้รับประทานรางวัล "ตาชั่งทอง" ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านสงเคราะห์ ที่ได้ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่สถานพินิจ และได้ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เคยหลงผิดกลับเป็นเด็กดีคืนสู่ สังคม(โดยรายละเอียดได้นำเสนอก่อนหน้านี้แล้ว)
     นับว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศ ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และมุ่งมั่นของคุณครูประทีปในการเจียรนัยให้เด็กและเยาวชนที่หลงผิดกลับคืน สู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ และนับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกคนได้มีกำลังใจการทำ งานต่อไป


วันที่ : 20/02/2558

อ่าน 1383 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 แจ้งอีเมลใหม่
 หนังสือน่าอ่าน
 ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง
 ตลาดนัด 4 ภาคที่อนุบาลดวงประทีป
 วอนยืดชีวิต “น้องอบอุ่น” ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound