>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี 55
 
|

              
      เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา มูลนิธิดวงประทีปได้จัดงานสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ประจำปี 2555 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ สันต์  หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ ให้เกี่ยรติมาเป็นประธานในพิธี คุณปรีดา  เตียสุวรรณ์ กรรมการมูลนิธิ คุณครูประทีป และคุณครูมิ่งพร  อึ้งทรงธรรมก็ร่วมงานเป็นเกียรติด้วยเช่นกัน   นอกจากประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอายุ เลี้ยงอาหารและมอบของขวัญให้เป็นประจำทุกปีแล้ว    ในปีนี้มูลนิธิฯ ได้จัดให้มีการมอบรางวัล "ผู้สูงวัยใจกุศล" เป็นปีแรก เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงวัยที่สละเวลาช่วยงานส่วนรวมอย่างทุ่มเท และสม่ำเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อปลายปีที่ผ่านมา การลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  การตัดผมให้กับผู้สูงอายุ เป็นต้น  โดยมีผู้สูงอายุได้รับรางวัล 7 ท่าน   นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เพื่อแสดงความห่วงใยผู้สูงอายุในชุมชนใกล้เคียง มูลนิธิฯ ยังได้มอบของขวัญให้กับชุมชนใกล้เคียงที่จัดงานสงกรานต์จำนวน  16 ชุมชนด้วย  
      นอกจากนี้มูลนิธิฯ นำโดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ยังได้ลงเยี่ยมและมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนที่ไม่ สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ สร้างความประทับให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการเป็นอย่างมาก
                        


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 2498 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีไห้วครู กับเด็ก 2 โครงการฯ ที่มูลนิธิดวงประทีป
 "เด็กไทยวันนี้ขอเป็นหนูดีของค รอบครัว" เริ่มจากวันเด็กปีนี้
 อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 2549 เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมและมอบเจลแอลกอฮอล์แก่มูลนิธิฯ
 นักศึกษานานาชาติ จากมหาวิทยาลัยพายัพ
 ครบรอบ 32 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound