>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประส บภ้ยน้ำท่วมด้วย
 

กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภ้ยน้ำท่วมด้วย

|

    

    

กลุ่ม Help Us Help You (ช่วยด้วยช่วยกัน)  นำโดย คุณอนิชา และเพื่อนๆ ได้ร่วมกันนำของมาบริจาคจำนวน 400 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยผ่านมูลนิธิดวงประทีป ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน โดยนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยย่านกระทุ่มแบน

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1799 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ลงเยี่ยมชุมชนการเคหะหนองจอก
 ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท ี่ชุมชนเพชรสยาม
 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 ลงเยี่ยมชาวบ้าน 3 ชุมชน อาทิ ชุมชนหลังฉานพัฒนา และชุมชนโรงโม่เกลือ พร้อมมอบถุงยังชีพ
 บริษัท เอ็นซีซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก และผู้สูงอายุ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound