>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันเด็กรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย
 

วันเด็กรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย

|        วันเด็กผ่านพ้นไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ พร้อมความอิ่มอร่อยที่ไม่เฉพาะเด็กในชุมชนแออัดคลองเตยกว่า 1,200 คน  ซึ่งรวมไปถึงเด็กในชุมชนเพชรสยามกว่า 450 คน ที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมา  โดยในปี้นี้มูลนิธิดวงประทีปได้จัดงานวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม ให้กับเด็กในชุมชนแออัดคลองเตย ด้วยฐานกิจกรรมที่มีทั้งสาระและความบันเทิงกว่า 10 ฐานกิจกรรม ซึ่ง 2 ใน10 ฐาน จะเป็นฐานที่เด็กๆในชุมชมแออัดคลองเตยได้รวมใจกันทำของขวัญเพื่อมอบให้เด็กๆ ในชุมชนเพชรสยามที่ประสบกับภัยน้ำท่วม โดยมูลนิธิฯ  จะเป็นผู้นำมอบของขวัญเหล่านี้ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม นั้นคือ การเพ้นท์กระถางเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว และการเพ้นท์กระเป๋าใส่ของขวัญเพื่อส่งมอบความรักและความห่วงใยให้เพื่อนๆ ในชุมชนดังกล่าว 
       นอกจากกิจกรรมสำหรับเด็กๆ แล้ว มูลนิธิฯ ยังได้มอบใบเกียรติคุณให้กับครอบครัวชาวชุมชนแออัดที่มีจิตสาธารณะในการช่วย ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และมอบรางวัลให้กับครอบครัวที่ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมครอบครัวอบอุ่นด้วย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กๆ ในชุมชนแออัดที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป  และในวันเด็กปีนี้คุณเกสรา  ณ ระนองให้เกี่ยรติเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ใหญ่ใจดีมากมาย อาทิ  Mr.Jay Chung President Rotary Club of Pranakorn, มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช นำโดย ดร. จรินทร์  สวนแก้ว พร้อมคณะ และคุณนันทนา  สุกิจใจ ผู้จัดการและประชาสัมพันธ์โครงการ จากบริษัท เอ็มทูทู แมนเนจเม้นท์ จำกัด และอีกหลายๆ ท่านที่ต้องขออภัยที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ ที่มาร่วมมอบความรักและความห่วงใยให้กับเด็ก มูลนิธิฯ ต้องขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย และที่สำคัญมูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณสื่อมวลทุกท่านที่ได้ให้เกี่ยรติเสียสละเวลาเผยแพร่กิจกรรมใน วันนี้เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ ด้วย

    

    

    

    

    

    

    

    

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 987 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 MRT มอบยิ้มสดใส ผู้สููงวัยสุขสันต์
 The Sincere Group
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี60
 ครอบครัวทดแทนครั้งที่ 2 ปี 51
 ครอบครัวต้นแบบชุมชนน่าอยู่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound