>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยแล ะผู้พิการในสลัม ปี53
 
|

 

   
    
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน  ที่ผ่านมาท่ามกลางสภาวะบ้านเมืองที่ไม่สงบแต่เราก็ไม่ลืมประเพณีที่สวยงาม(ปีใหม่ไทย)
ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะมอบความสุข ความปลื้ม ปิติ และขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนแออัดสมกับ
วันที่รอคอยในทุกๆปี โดยมีคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิดวงประทีป  รองประทานคุณครูมิ่งพร
อึ้งทรงธรรม  กรรมการ แขกผู้มีเกียรติ  ผู้อุปการะ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้สูงอายุ และผู้พิการที่เข้ามาร่วมงาน
ในช่วงบ่ายๆตั้งแต่เวลา 13.30-18.00 น .  ณ มูลนิธิดวงประทีป กิจกรรมมีการนิมนต์พระมาสวด ให้ศีล ให้พร ตามด้วย
พิธสรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์ และ รดน้ำดำหัวให้ผู้สูงอายุ และเลี้ยงอาหารให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่เข้าร่วมงานกว่า 
  
   

กว่า  300 คน แม้นว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ จัดตามสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็สร้างความสุขใจให้กับผู้สูง
อายุ และผู้พิการได้อย่างล้นเหลือ  ทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความเมตตาและความเอื้ออาทรที่ผู้บริจาค
ทุกท่านได้หลั่งไหลธารน้ำใจมายังผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงป้าอ้วนหญิงชราที่ป่วยเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวช่วย
เหลือตัวเองได้ต้องอยู่ตามลำพัง  ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1735 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาใหม่
 ป.ป.ส. อบรมต้านภัยยาเสพติดที่ชุมพร
 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส ์กับกิจกรรมร่วมองค์กรภาคี
 บินลัดฟ้ามาปั่นจักรยาน ภาค 2
 ติดตามการเรียนการสอน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound