>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ประสบการณ์ใหม่กับโอกาสสู่มืออา ชีพ
 
|

              
วันที่ 19
– 21 กรกฏาคม 2553 ทางโครงการฯ ศูนย์ชุมพร ได้ส่งเจ้าหน้าที่และเยาวชน จำนวน 4 คน อบรมงานช่างไม้การทำของเล่นสื่ออุปกรณ์มอนเทสซอริ ที่ รร.พีระยานาวิน ซึ่ง ทางโรงเรียนได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรวมถึงความรู้ งานช่างไม้ การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ชนิดต่าง ๆ รวมถึงการทาสี เพ้นท์ลาย ซี่งทั้งหมดนี้ ทางเจ้าหน้าที่ รร.พีระยานาวิน ได้สละเวลามาให้ความรู้แก้เจ้าหน้าที่และเยาวชน จนสามารถทำชิ้นงานได้สำเร็จในระดับหนึ่ง และมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านเลขาธิการ รร.พีระยานาวิน โดยคุณศศินันท์ นิลจันทร์ศิริ ผอ. รร.อนุบาลดวงประทีป สนับสนุนโดยแหล่งทุนสถานฑูตออสเตรเลีย


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1367 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันเด็กที่ President Solitaire Hotel
 ขอเชิญบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมมวยไทย
 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม
 สยามกีฬาอวอร์ดส์กับเด็กๆ ที่มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound