>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่น ของเขตคลองเตย
 

     
   ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม และคุณแม่อักษร  บู่สามสายที่ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่นในเขตคลองเตย ประจำปี 2553 โดยสภาวัฒนธรรมเขตร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย  
  
       คุณครูมิ่งพร  อึ้งทรงธรรม ปัจจุบันอายุ 65 ปี รองประธานมูลนิธิดวงประทีป ได้รับเลือกให้เป็นแม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่ไม่เคยอยู่นิ่งเฉย เสียสละแรงกาย แรงใจทุ่มเทให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเด็ก และเยาวชนที่เคยพลาดพลั้งให้ได้รับโอกาส เป็นผู้ริเริ่มโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร โดยเป็นสถานบำบัดเด็กเยาวชนที่เคยเสพยาได้ลด ละ เลิก ให้โอกาส ส่งเสริมการศึกษาจนเด็กและเยาวชนเหล่านั้นได้มีชีวิตใหม่ มีอนาคตที่สดใสเป็นผลสำเร็จจนได้ขยายโครงการดังกล่าว ไปยังจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นที่พักพิ่งสำหรับเยาวชนหญิงมากว่า20 ปี  
       คุณแม่อักษร  บู่สามสาย ปัจจุบันอายุ 42 ปี อาศัยอยู่ในชุมชนล๊อค 1-2-3 ได้รับเลือกเป็นแม่ดีเด่น ประเภทแม่ผู้เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแม่ที่มีความมุมานะประกอบอาชีพรับจ้างทำทุกอย่างเพื่อมีรายได้ส่งเสีย บุตรี เพราะสามีเคยติดเหล้าไม่สนใจ รับผิดชอบครอบครัว เคยคิดที่จะเลิกกับสามีเพื่อมีสามีใหม่ แต่ก็กลัวว่าลูกจะมีอัตราย เพราะลูกเป็นผู้หญิง และสามีเก่าจะเลี้ยงดูลูกได้หรือไม่ จึงตัดสินใจยอมอดทนอยู่กินกับสามี เป็นหลักและกำลังใจให้กับลูก ทำงานทุกอย่างที่สุจริตจนกระทั่งส่งเสียให้ลูกศึกษาจนจบปริญญาตรี นับเป็นแม่ที่มีความอดทนและเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อลูกอย่างแท้จริง ไม่เพียงการเลี้ยงดูลูกแล้ว  เธอยังแบ่งเวลาเพื่อช่วยเหลืองานชุมชนที่เธออาศัยอยู่ด้วยอย่างสมำเสมอ และเป็นเวลายาวนาน


วันที่ : 22/04/2565

อ่าน 2211 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 น้ำใจแด่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดปีนัง
 พิธีมอบเครื่องเล่นสนามชุมชน 70 ไร่และชุมชนแฟลต 11 – 18
 วันเด็กที่ President Solitaire Hotel
 คณะ Life work กับกิจกรรมที่ศูนย์ชุมพร
 การประชุมความคืบหน้าโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound