>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครอบครัวต้นแบบชุมชนน่าอยู่
 
|

เมือวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน โครงการอนุบาลชุมชน มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดพิธีมอบป้ายบ้านให้กับสมาชิก 150 คน จาก 9 ชุมชน ตามโครงการชื่อ "ครอบครัวต้นแบบชุมชนน่าอยู่" ซึ่งได้รับการสนับสนุน Elsereine 1% Club จากประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร. ศุภวุฒ มโนจันทร์ เลขาฯ ประธานมูลนิธิดวงประทีป เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบป้าย  ในวันงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกิดบ้านต้นแบบในการ ดูแลเด็ก เพื่อให้เกิดความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว และให้ครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลบุตรหลาน อีกทั้งส่งเสริมให้ชุมชน สังคมตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจแจ่มใสร่าเริง เติบโตเป็นคนดีของสังคม บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสดใสน่ารักของเด็กในแต่ละศูนย์เด็กเล็กที่ออกมา ร้อง เล่น เต้นรำ กันอย่างเต็มที่  
และเพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว และส่งเสริมการรักการอ่าน ทางโครงการได้มอบหนังสือนิทานให้กับผู้ที่เข้าร่วมที่มาทั้งครอบครัวอัน ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ซึ่งมีผู้ที่ได้รับชุดหนังสือนิทานดังกล่าวจำนวน 21 ครอบครัวด้วย สร้างเซอร์ไพรส์กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
                              
     นอกจากนี้ ในงานยังมีการเปิดร้านอาหารโดยศูนย์เด็กเล็กฯ ต่างๆ ได้นำอาหารที่มีไข่ไก่เป็นส่วนประกอบ อาทิ ส้มตำไข่ดาว ห่อหมกไข่ หมี่ไข่ครก และอื่นๆ อีกมากมาย นำมาจัดเลี้ยงเพื่อเป็นการส่งเสริมโภชนาการด้านโปรตีนจากไข่ ให้เด็กได้รับประทานและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาหารที่มีคุณภาพและ มีราคาถูก


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2750 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด นำไอศกรีมวอลล์มอบให้กับเด็กๆ
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปกครองเด็กโ รงเรียนอนุบาลดวงประทีป
 เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และครอบครัว เยือนชุมชนแออัดคลองเตย
 โครงการทุนการศึกษาลงเยี่ยมชุมช นต่างจังหวัด
 Rotary Club of Toyonaka ประเทศญี่ปุ่น มอบหนังสือเพื่อรณรงค์ส่งเสริมก ารอ่านแก่น้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound