>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เรื่องเล่าเดือนสิงหา ที่กาญจนบุรี
 
|

         เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี มีแขกผู้มีเกียรติมากมายที่มาเยี่ยม และทำกิจกรรมต่างๆ กับน้องๆ ที่ศูนย์ฯ ดังจะเล่าสู่กันฟังดังนี้
         เรื่องแรกเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจของเรา และเด็กๆ 5 คนที่อยู่ในความดูแลของโครงการที่สามารถพัฒนาตัวเองจนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ 

ด.ช. ณัฐวุฒิ  ภาคแก้ว (น้องโดนัท) 
    ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสิ่ง  ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จากงานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานเปิดบ้านจามจุรี ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา)  และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรียงความ วันแม่ กิจรรมวันแม่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

เด็กรักวัด ณ วัดสวนแก้ว

|

      
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีป ได้นำยุวชนที่อยู่ในการดูแลจำนวน 100 คน เข้าทำกิจกรรม ณ วัดสวนแก้ว เพื่อต้องการให้เด็กได้เรียนรู้การปฏิบัติตนเป็นคนดี และเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ได้เห็นคุณค่าของตนเอง ด้วยการเจริญภาวนา นั้งสมาธิ และฟังบรรยายธรรมหัวข้อ "ยุวชนกับการปฏิบัติธรรม"  หลังจากฟังการบรรยายธรรมแล้ว เด็กๆ ได้ชมภาพยนต์เรื่อง "ปีศาจหัวเหม็น" ซึ่งหลังจากชมภาพยนต์แล้ว เด็กๆ ได้มีโอกาสวิเคราะห์ตัวละครในบทภาพยนต์ เพื่อเป็นการฝึกเด็กรู้จักผิดชอบชั่วดี  และก่อนกลับเด็กๆ ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัด ในวันนี้เด็กๆ กลับมาด้วยหน้าตาที่อิ่มเอมบุญทั่วหน้ากัน


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 647 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับบุตรหลาน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชน"
 นักศึกษาศศินทร์ดูงาน
 เปิดอาคาร ศูนย์อบรมป้องกันอัคคีภัย
 การมาเยือนของคณะนักศึกษานานาชา ติ Lifeworks รุ่นที่ 5 ศูนย์กาญจนบุรี
 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ปกครองเด็กโ รงเรียนอนุบาลดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound