>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • งานครบรอบ 10 ปี องค์กร World's Children's Prize Foundation(WCPE)
 

 

 


    องค์กร Children’s World เป็นองค์กรที่ทำงานส่งเสริมด้านสิทธิมนุษย์ชน รวมทั้งรณรงค์ให้ทั่วโลกเคารพสิทธิเด็ก ,การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประชาธิปไตยและสันติภาพแห่งประเทศสวีเดน โดยสมเด็จพระราชินี ซิลเวีย และอดีตประธานาธิบดี Nelson Mandela เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์ ทุกปี องค์กรฯจะพิจารณามอบรางวัล ให้กับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการทำงานช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะด้านการช่วยเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาต่างๆ อาทิ การค้ามนุษย์,ถูกทารุณกรรม,ถูกใช้แรงงาน ถูกบังคับให้ค้าประเวณีเป็นโสเภณีเด็ก และเด็กยากจนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประสบปัญหาต่างๆ                สำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลดังกล่าวนั้น จะใช้วิธีการคัดเลือกโหวตลงคะแนนคณะกรรมการ ซึ่งเป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบด้านต่างๆทั่วโลก โดยเมื่อปี 2547 ที่ผ่านมาครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป และเป็นผู้ที่มุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาต่างๆ มาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ได้รับการคัดเลือกจากเด็กทั่วโลก ให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 2 รางวัลด้วยกันได้แก่ 1. รางวัล The World’s Children’s Prize และรางวัลThe Global Friend’s Award สร้างความภูมิใจ ให้กับเด็กและ เยาวชนในประเทศไทย และเยาวชนทั้งในต่างประเทศทั่วโลก 
                และระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2553 ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ,คุณรจนา แพรศรีทอง หัวหน้าโครงการบ้านธารน้ำใจ ,และนางสาวภิรมยา ศรัทธาไทย ตัวแทนเด็กจากโครงการสู่ชีวิตใหม่ เดินทางเข้าร่วมงานครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งองค์กร Children’s World Prize for the Rights of the Child ประเทศสวีเดน โดยครั้งนี้มีผู้ที่เคยเข้ารับรางวัลอีก 13 คน รวมทั้งผู้แทนองค์กร และเด็ก ๆ จาก 20 ประเทศเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองโดยในปี 2553 นี้ Mr. Nelson&Mrs.Grack Machel Mandela นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์ชน ได้รับการโหวตคัดเลือกจากเด็กจำนวน 23 ล้านคน รวมทั้งหมด 53,000 โรงเรียนใน 101 ประเทศทั่วโลก
              อนึ่งการเดินทางไปประเทศสวีเดนครั้งนี้ นางสาวภิรมยา ศรัทธาไทย (นาง) เยาวชนโครงการสู่ชีวิตใหม่ จังหวัด กาญจนบุรี ที่เคยถูกแก๊งค์ขอทานหลอกมาจากหมู่บ้านชายแดน เพื่อบังคับให้เดินเร่ร่อนขอทานตามข้างถนน และถูกทารุณกรรมทำร้ายร่างกาย โดยการใช้บุหรี่จี้ตามตัว และถูกต่อยจนดั้งจมูกหัก นางต้องทนทุกข์ทรมาน ใช้ชีวิตอยู่ตามข้างถนนจนเธออายุ ได้ 7 ปี จนวันหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเธอมาให้อยู่ ในความดูแลของโครงการสู่ชีวิตใหม่ มูลนิธิดวงประทีปปัจจุบันขณะนี้นางอายุได้ 20 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน บ้านเก่าวิทยา 
                   ในโอกาสที่นางสาวภิรมยา ศรัทธาไทย (นาง) ได้เดินทางไปประเทศสวีเดนครั้งนี้ นับเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตของนาง เธอได้สะท้อนประสบการณ์ความรู้สึก และความประทับใจที่ได้รับ โดยเฉพาะได้มีโอกาสรับเหรียญที่ระลึกและช่อดอกไม้จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระ ราชินีซิลเวีย ซึ่งพระองค์ทรงสง่างามและทรงมีพระเมตตาต่อเด็กๆ ทุกคนทั่วโลก ไม่ว่าเด็กเหล่านั้นจะมีภูมิหลังที่แสนเศร้าหรือทุกข์ระทมเพียงใดก็ตาม เด็กบางคนถูกบังคับให้ค้าประเวณีตั้งแต่อายุ 6 ขวบ , ถูกพ่อบังเกิดเกล้าข่มขืน . ถูกบังคับให้เป็นทหารใช้อาวุธสงครามตั้งแต่เด็ก . ถูกบังคับให้ขายแรงงาน . หรือถูกฆ่าตายในกรณีที่ออกมาเรียกร้องสิทธิของตนเอง เป็นต้น พวกเขาเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดังนั้นการที่นางได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปร่วมงานและได้พบกับเพื่อน ๆ จาก 20 กว่าประเทศที่ประสพความยากลำบากเฉกเช่นเธอในครั้งนี้ ทำให้นางมีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิต และบากบั่น อดทน ศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จ เพื่อกลับมาเป็นครูสอนน้อง ๆ ในโครงการสู่ชีวิตใหม่ต่อไป
             อนึ่งการเข้ารับพระราชทานรางวัล Children’s World Prize for the Rights of the Child ของครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ จากสมเด็จพระราชินี
ซิลเวีย แห่งประเทศสวีเดน ครั้งที่ 2 นี้ นับเป็นเกียรติประวัติ และเป็นเครื่องยืนยันให้ชาวโลกได้รับทราบถึงปณิฐานความมุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเทชีวิตในการทำงานเพื่อเด็กและผู้ยากไร้ในสังคมมาตลอดเวลา เสียงอันบริสุทธิ์ของเด็ก ๆ จากทั่วโลกที่โหวตลงคะแนนให้กับครูประทีป นี้เสมือนดั่งน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงโฉลมใจ ให้ครูประทีปมีพลังที่จะทำงานต่อสู้ เพื่อเด็ก ๆ ผู้ยากไร้อีกจำนวนมากที่กำลังรอคอยความหวังอยู่ในขณะนี้ต่อไป 

 

 

 


วันที่ : 07/10/2557

อ่าน 2021 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอขอบคุณ บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ที่ห่วยใยชาวชุมชนแออัด
 รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประจำปี 2562
 เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพร นักพัฒนารุ่นใหม่
 กระบวนการหนังสือเล่มแรกกับการเ ล่านิทาน
 รางวัลเกียรติคุณ "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound