>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ร่วมคืนกำไรให้กับสังคม พัฒนาทักษะ สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน
 
|

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน โครงการอนุบาลชุมชน มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับบริษัทอินเตอร์เฟช โมเดอร์นฟอร์ม จำกัด ร่วมจัดโครงการมอบสิ่งดีๆ สู่สังคม "Give Back    
  Program" เพื่อส่งเสริมทักษะสร้างรายได้ให้กับเยาวชน ชาวชุมชน และครูจากศูนย์เด็กเล็กจากชุมชนต่างๆ ที่มูลนิธิฯให้การ
  สนับสนุน   โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการผลิตโครมไฟจากวัสดุเหลือใช้ อาทิ ขวดน้ำอัด
  ลม   ซึ่ง เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะได้โครมไฟที่สวยหรู และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
  ได้เป็นอย่างดี และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ชาวชุมชนสร้างรายได้  เสริมให้กับ
  ครอบครัว การอบรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมเกือบ 100 คน แม้ว่าเวลาจะผ่านไป แต่ผู้เข้า
  อบรมก็ไม่ลดน้อยลง  เนื่อง จากทุกคนมีเป้าหมายที่ต้องการเรียนรู้ทุกชั้นตอนอย่างจริงจัง 
   และหรื่ออย่างน้อยๆ ก็มีโครมไฟที่เป็นฝีมือของตัวเองนำกลับไป อวดให้คนในครอบครัวได้
  ชม  ซื่งถือเป็นความภูมิใจ 
         นอกจากอบรมดังกล่าวแล้ว ทางมูลนิธิฯ  ได้มอบอุปกรณ์ให้กับศูนย์เด็กเล็กฯ ที่เข้าร่วม
  เพื่อนำไปดัดแปลงผลิตสื่อการสอนให้   กับเด็กได้  โดยงบประมาณส่วนนี้ได้รับความ
  อนุเคราะห์จาก Elsereine 1% Club 

      
         


วันที่ : 02/04/2558

อ่าน 1630 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มอบเครื่องเล่นสนามให้กับชุมชนแ ฟลต23-24
 สัปดาห์ห้องสมุดที่โรงเรียนชุมช น
 ข้าวคนยากเพื่อคนยากจน
 บินลัดฟ้ามาปั่นจักรยาน ภาค 2
 มูลนิธิดวงประทีปมอบของขวัญแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound