>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง เยี่ยมน้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 
|
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2553  คุณครูมิ่งพร  อึ้งทรงธรรม   รองประธานมูลนิธิดวงปะทีป   หัวหน้าโครงการ  เจ้าหน้าที่  เด็กและเยาวชน  โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่  ศูนย์กาญจนบุรี  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ  สำนักงานประกันสังคม  จังหวัดระยอง  ภายใต้การนำของนายสืบวงศ์  พัฒนางกูร  หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม   จังหวัดระยอง  และคณะ จำนวน  95  คน  โดยทางโครงการฯ ได้จัดการแสดงต้อนรับ  จำนวน  2  ชุด  เป็นการแสดงชุดรำอวยพร  และเซิ้งอีสาน

   นอกจากนี้ทางคณะฯและหน่วยงานสำคัญต่างๆ  ของจังหวัดระยอง  ยังใจดี  ได้นำสิ่งของ  เช่น  ขนม   จักรยาน  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  และงบประมาณสนับสนุน  มอบให้กับเด็ก ๆภายในโครงการฯ

   และในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณให้กับทางคณะ นางสาวภิรมยา ศรัทธาไทย  (น้องนาง)   ตัวแทนเด็กและเยาวชน  ได้วาดรูปโดยการใช้สีไม้เพื่อเป็นของที่ระลึกและขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ให้การสนับสนุนเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม                          

วันที่ : 09/11/2561

อ่าน 1379 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โฮมเซ็นเตอร์ รีเทล จำกัด สาขาชุมพร เลี้ยงอาหารเยาวชน
 โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส ์กับกิจกรรมร่วมองค์กรภาคี
 น้ำใจของคนจนผู้ยิ่งใหญ่จากไทยสู่ออสเตรเลีย
 add1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 ขอบคุณคณะ The Sincere Group
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound