>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขี่จักรยานการกุศลระดมทุนช่วยเห ลือเด็กผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า (ผู้ประสบภัยสึนามิ)
 

ขี่จักรยานการกุศลระดมทุนช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า (ผู้ประสบภัยสึนามิ)

|


  

  

องค์กร Hands Across The Water ประเทศออสเตรเลีย นำโดย Mr.Peter Baines  ประธาน และคณะกรรมการทุกคนต่างมีเจตนารมณ์และความมุ่งหวังที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมทุนให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้รวมถึงผู้ที่ประสบภัย พิบัติได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพเติบโตเป็นพลังในการสร้างสังคม ที่เข็มแข็งในอนาคต ดังนั้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา 
    Hands Across The Water จึงได้จัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบต่างๆ มาโดยตลอด สำหรับ “กิจกรรมขี่จักรยานการกุศล” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละทุ่มเท แรงกาย แรงใจ   เข้าร่วมขี่จักรยานทาง ไกลเพื่อนำรายได้มาสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยทุกปีจะเริ่มต้นจากจังหวัดเพชรบุรี มุ่งสู่จุดหมาย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รวมระยะทาง 800 กิโล อนึ่งในปี 2555 นี้ ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการ  ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมขี่จักรยานการกุศลทางไกลกับคณะในครั้งนี้ เพราะนอกจากเป็นการมอบกำลังใจให้กับคณะแล้วยังนับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงความมุ่งมั่น กล้าหาญ อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก หรืออุปสรรคใดๆ
     สำหรับการขี่จักรยานการกุศลดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2555 และคาดว่าจะถึงเส้นชัยในวันที่ 24 มกราคม 2555 รวมระยะเวลา 10 วัน  สำหรับวันแรกตัวแทนคณะครูและเด็กนักเรียนในพื้นที่
จำนวน 50 คน เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมส่งเสียงเชียร์ครูประทีปและคณะอีกจำนวน 30 คน ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม สดใส ทุกคนต่างมุ่งหน้าเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายเส้นชัยที่ตั้งไว้ ท่ามกลางอุณหภูมิและแสงแดดที่ร้อนจ้าจะแผดเผาผิวกายสักเพียงใด  หยาดเหงื่อที่ไหลรินออกมาสักกี่ร้อยกี่พันหยดก็ไม่สามารถหยุดยั้งความอุสา หะพยายาม และน้ำใจอันงดงามของทุกคนได้ มูลนิธิบ้านธารน้ำใจ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา คือจุดหมายปลายทางของคณะที่จะเดินทางมาถึง  ซึ่งที่นั่นเด็กๆ เยาวชนชาวบ้านผู้ประสบภัยสึนามิ ต่างเฝ้ารอคอยการมาถึงของทุกคนอย่างใจจดใจจ่อ
            ท้ายนี้ ในนามของมูลนิธิดวงประทีป ประชาชนชาวไทย รวมทั้งเด็กๆ ทุกคน ขอขอบคุณในน้ำใจอันงดงาม และความมุ่งมั่นเสียสละของคณะขี่จักรยานจากHands Across The Water และครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ยอดหญิงนักสู้ของพวกเรามา ณ โอกาสนี้  
วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2854 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ร่วมคืนกำไรให้กับสังคม พัฒนาทักษะ สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน
 ท่านเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
 อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยไบกะ... .... น้ำใจที่ไม่เคยห่างหาย
 ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง
 ละครหุ่นเพื่อการศึกษาสาธิตการแ สดงและการทำหุ่นให้กับคณะอาจารย ์จากศูนย์วิทฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound