>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 
|    ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน โครงการนิทานคาราวาน มูลนิธิดวงประทีป ได้ออกแสดงละครหุ่นเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร โรงเรียนบ้านท่าทราย โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนวัดพันธุวงษ์  โรงเรียนบ้านนาโคก  โรงเรียนวัดนาขวาง  โรงเรียนวัดนวมกานนท์  โรงเรียนวัดปากบ่อ
       
โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร  โรงเรียนวัดบางน้ำวน และตบท้ายด้วยโรงเรียนในกรุงเทพฯ อีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านลาดพร้าว และโรงเรียนวัดแสนสุข  มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น  2,743 คน โดยครั้งนี้นิทานคาราวานได้นำละคร 3เรื่อง 3 รส ไปแสดง ได้แก่  กำเนิดตัวหนอน ,มดเจ้าระเบีย และแพะ 3 ตัว ซึ่งแต่ละเรื่องจะแฝงไปด้วยความรู้ สอนให้เด็กๆ เป็นคนมีระเบียบวินัย  และสอนให้เด็กรักการอ่านหนังสือ นอกจากละครหุ่น 3 เรื่องดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังแถมละครผ้ากันเปื้อนให้เด็กได้มีส่วนร่วมกันอย่างสนุกสนาน เด็กทุกคนมีส่วนร่วมไปกับตัวละครทุกตัว เสียงหัวเราะ แรงเชียร์อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าละครหุ่นเพื่อการศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เข้าถึง เด็กๆ   ทำให้เด็กทุกคนเข้าใจและเข้าถึงสิ่งที่ตัวละครแต่ละตัวต้องการจะสื่อและ เด็กๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับเสียงเรียกร้องจากเด็กให้กลับไปแสดงอีก ครั้ง  

                 

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1884 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่น ของเขตคลองเตย
 แต่งแต้มเติมสี
 สินค้าใหม่
 วันคริสต์มาสกับเด็กๆ ในชุมชน
 ครอบครัวจิตอาสาชวนกันทำความดี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound