>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สรุปภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"
 

พิธีมอบรางวัล "ประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ครั้งที่ 1   

 

 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน2550

ผ่านไปด้วยดี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน และผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดีกับ     "ครูหน่อย" คุณอุทิศ พุทธสุด  สมใจ ผู้รับรางวัล และเงินสด 1 ล้านบาท โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

 
ครูประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะมอบโล่รางวัลให้ กับนางอุทิศ พุทธสุด สมใจ "ครูหน่อย" คุณมีชัย วีระไวทยะ ปาฐกถา "บทบาทของภาค เอกชนในการพัฒนาสังคม เมือง"

คุณพันธ์ศํกดิ์ เวชอนุรักษ์    ผอ.การสถาบันวิชาการ ตลาดทุนไทยและรองผจก. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทยมอบเงินรางวัล 1ล้านบาท 

 

นางอุทิศกล่าวขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

   

ปิดพิธีด้วยการแสดงอังกะลุงจาก 

โครงการการศึกษาพิเศษ(เด็กบกพร่องทรงการได้ยิน)

  นอกจากพิธีมอบรางวัลแล้ว คุณมีชัย วีระไวทยะยังกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ"บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาสังคมเมือง" นับว่าการจัดพิธีดังกล่าวนอกจากแสดงความยกย่องการทำงานเพื่อสังคมของ "ครูหน่อย" แล้ว ยังได้รับความรู้และแนวทางการทำงานเพื่อสังคมอีกด้วย

 

 

 


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1270 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบเครื่องเล่นสนามชุมชน 70 ไร่และชุมชนแฟลต 11 – 18
 ส่งกำลังใจข้ามฟ้าจัดคริสมาสให้ ก้บเด็กทุนการศึกษา
 ประธานหอการค้า เกาหลี-ไทย พร้อมคณะ และ บริษัท GMM CJ O Shopping จำกัด ร่วมบริจาคเงินในโครงการ “ส่งความสุขผ่านหนังสือให้เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนยากไร้ ต้อนรับฤดูกาลเปิดเทอม”
 ขอเชิญร่วมแสดงความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เนื่องในวันสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและพิการในสลัม
 ARAMAKI STUDY & WORK TOUR เยี่ยมเด็กและเยาวชน ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound