>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ช่วยเหลือเร่งด่วนผู้ประสบอัคคี ภัย
 
|

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน หลัง ชุมชนพัฒนาใหม่ประสบอัคคีภัยสายๆ ของวันที่ 20  เจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีปลงไปช่วยผู้ประสบภัย และลงสำรวจความต้องการใน เบี้องต้นของผู้ประสบภัย โดย

เจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจข้อมูลเด็กที่ต้องการอุปกรณ์การศึกษา ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะลงให้กำลังใจ และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก และครอบครัวที่ประสบ ภัย


โครงการทุนการศึกษาได้ลงไปสำรวจข้อมูล พร้อมกับครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะได้พบชาวชุมชน และลงเยี่ยมผู้ประสบภัย และมอบทุนการ ศึกษา ชุดนักเรียน พร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กที่ประสบภัยจำนวน 20 คน และมอบข้าวสาร รวมถึงเลี้ยงอาหารให้กับผู้ประสบภัย ด้วย

จากการสำรวจพบว่า มีบ้านเรือนเสียหายไป 34 หลังคาเรือน 39 ครอบครัว มีผู้เดือนร้อน 156 คน  โดย แบ่งเป็นบ้านเช่า 11 หลังคาเรือน และเป็นเจ้าของบ้าน 23 หลัง  ซึ่งการช่วยเหลือต่อไปมูลนิธิดวงประทีปจะลงไปพูดคุยกับชาวบ้านถึง ความต้องการในการปลูกสร้างบ้านเรือนต่อไป


วันที่ : 16/10/2562

อ่าน 363 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คณะครูอนุบาลศึกษาดูงาน
 สรุปภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"
 น้ำใจจากคนจนสู่ชาวเฮติ
 Ms. Geneva Hargreaves ผู้เชียวชาญด้านโยคะสำหรับเด็ก จัด Workshop แก่บุคลากรของมูลนิธิดวงประทีป
 ธนาคารไทยใจดีเชิญมอบรักผ่านQR code
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound