>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ค่ายอาสาพัฒนาความสุข ครั้งที่ 2 กับ บริษัท พีอาร์ 360 องศา จำกัด
 

วันที่ 11 ธันวาคม 50  บริษัทพีอาร์ 360 อาศา จำกัด จัดค่ายอาสาพัฒนาความสุข ครั้งที่ 2 

โดย คุณญาดา กาญจนภัคพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท คุณสมสันต์ สุทนต์ ผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่นำรองเท้าและสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ ขนม เสื้อผ้ามามอบให้กับผู้ยากไร้  โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และเด็กๆ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิดวงประทีป


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1130 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ กษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 AIA สานฝัน ปันความรู้
 ธนาคารไทยใจดีเชิญมอบรักผ่านQR code
 โนโวเทล บางนา ห่วงใยผู้สูงอายุ
 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound