>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 

นิสิตภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูงานการช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา และผลกระทบจากโรคเอดส์ที่มูลนิธิดวงประทีป โดยคุณครูประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนตอบคำถามจากน้องอย่างเป็นกันเอง เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1535 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ดวงประทีปจัดหนัก ลุย 7 ชุมชน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัว และผู้สูงอายุ
 ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่
 ขอเชิญร่วมแสดงความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ
 MR. KEN KINOSHITA เยี่ยมน้อง ๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 มอบทุนสัญจรเทอม 2/2554 ที่ชุมชนวัชรพล
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound