>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันเด็กที่ President Solitaire Hotel
 
|

เมื่อวันที่ 17 มกราคม President Solitaire Hotel โดย Ms.Nathalie Burtin General Manager ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โดยนำเด็กในโครงการศิลปะเด็ก มูลนิธิดวงประทีปเข้าร่วม 29 คน ซึ่งเป็นเด็กที่ส่งภาพวาดในหัวข้อ "ภาวะโลกร้อน" เข้าประกวด จุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงภาวะของโลกที่เปลี่ยนไปโดยมนุษย์เป็นผู้ทำลาย และเป็นการปลูกฝังความรักธรรมชาติไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อน  โดยแขกที่เข้าพักในโรงแรมจะเป็นผู้ให้คะแนน

   
คุณบัณพร  เอี่ยมอมรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ Frank' s Jewelry Creation Co., LTD. ประธานเปิดงานให้เกียรติมอบรางวัลให้กับน้องๆ ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดจำนวน  3 คน   และ Ms. Nathalie Burtin  ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับน้องๆ ที่คนที่ไปร่วมงานทุกคน  ทางโรงแรมยังได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้สนุกสนานกับการแสดงมายากล และได้ร่วมสนุกกับการแสดง  การเล่นเกมส์โยนห่วง และเด็กๆ ได้รับประทานอาหารที่ทางโรงแรมได้จัดเตรียมให้อย่างเอร็ดอร่อย 

นอกจากนี้President Solitaire Hotel โดย Ms. Burtin  ประธานเปิดงาน และแขกของโรงแรมยังมอบเงินบริจาคให้กับทางมูลนิธิเพื่อประโยชน์ของกิจกรรมใน โครงการศิลปะเด็กอีกด้วย 

     


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 888 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นาวีอินเดียเยือนชาวชุมชน
 AIA สานฝัน ปันความรู้
 30 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 "เด็กสลัมนำไทยได้"
 อบรมเสริมทักษะเยาวชน “เพื่อนที่ปรึกษา"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound