>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • MR. KEN KINOSHITA เยี่ยมน้อง ๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 
|

     
เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 - 5 กันยายน 52 MR. KEN KINOSHITA ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ พร้อมถ่ายรูปกิจกรรมน้องๆ ณ โครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี โดยรูปที่ได้จะนำไปผลิตโปสการ์ด เพื่อจำหน่ายและนำเงินที่ได้บริจาคให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ ต่อไป พร้อมกับร่วมสนุกสนานกับเด็กและเยาวชน ซึ่งสร้างความประทับใจให้เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ โครงการฯ เป็นอย่างยิ่ง


วันที่ : 16/12/2559

อ่าน 1624 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กีฬาอนุบาลชุมชนสัมพันธ์
 ยินดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 น้ำใจแด่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดปีนัง
 รวมใจถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound