>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ก้าวสู่มืออาชีพ
 
|

ผลจากการฝึกอบรมการสกรีนเสื้อ ของเยาวชนชาย ในโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร เมื่อต้นปีที่ผ่านมา  จากการฝึกฝนจนกระทั่งมีความชำนาญขึ้นมาระดับหนึ่ง ทางโครงการฯ ได้รับงานสกรีนเสื้อเพือฝึกอาชีพให้กับเยาวชนชายได้มีกิจกรรมได้ปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง และขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างรายได้พิเศษให้เยาวชนด้วย  หากท่านที่สนใจต้องการสนับสนุนกิจกรรมนี้ เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุนโครงการสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิดวงประทีป หมายเลขโทรศัพท์ 077-520-498  ,077-640-867 ได้บุญ ได้กุศล แถมราคาย่อมเยาว์
                      


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 1411 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ความก้าวหน้าของน้อง"ขวัญข้าว " นักเล่านิทานรุ่นจิ่ว
 นักเรียนมัธยมปลาย Sumiyoshi high school
 อีกครั้งกับ Hands Across the Water ในปี 2561
 สองเดือนกับประสบการณ์ชีวิตในสล ัม
 ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท ี่ชุมชนเพชรสยาม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound