>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • MS. SANDY ANGUS และครอบครัวมาเยี่ยมน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 

    
ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ
 MS. SANDY ANGUS และครอบครัว จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมโครงการฯศูนย์กาญจนบุรี พบปะเด็กและเยาวชน พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในโครงการฯ เช่น แปลงผักปลอดสารพิษ ที่เยาวชนช่วยกันปลูกและดูแลรักษา สวนปาล์มน้ำมันที่เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้บางส่วน พร้อมร่วมกิจกรรมทอเสื่อ เล่นกีฬาร่วมกับเยาวชน ซึ่งได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ เด็ก และเยาวชน ศูนย์กาญจนบุรี รู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตากรุณาของผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯเรื่อยมา
 


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 1675 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เหตุการณ์จำลองการประสบอุบัติเหตุทางบกกิจกรรมหนึ่งของเยาวชนชาย
 วันขอบคุณ Microsolf
 พลังน้ำใจของคนยากไร้ในชุมชนร่วมเป็นธารน้ำใจจากชาวสลัมไทยสู่. ...ชาวเฮติ
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555
 ความฝันของอัญชิญฐา ทองสุข
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound