>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เหตุเกิดที่ชุมชนบ้านกล้วย
 

|


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลาประมาณ 06:42 น. เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนบ้านกล้วยใต้ ถ.ทางรถไฟสายเก่า หลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เขตคลองเตย เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากชุมชุนที่เกิดเหตุปลูกเป็นบ้านไม้ติดกันหลายหลังคาเรือน ควันดำพวยพุ่งขึ้นไปยังทางด่วน เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถดับเพลิงฉีดน้ำจากบนทางด่วน บริเวณทางลงอาจณรงค์ เพื่อช่วยดับเพลิงไหม้ชุมชน

1. ความเสียหาย 
    - บ้านได้รับความเสียหาย จำนวน 15 หลังคาเรือน 24 ครอบครัว
             i) บ้านด้านบน(อยู่นอกบริเวณทางด่วน) 9 หลังคาเรือน 18 ครอบครัว 
            ii) บ้านด้านล่าง (อยู่บริเวณใต้ทางด่วน) 6 หลังคาเรือน 6 ครอบครัว


2. การดำเนินขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัย 
   - สวัสดิการสังคมเขตคลองเตย ชั้น 6 มีการช่วยเหลือเป็นรายครอบครัว (ติดต่อประสานงาน 24/5/2554)
    - มูลนิธิปอเต็กตึ้ง (จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ 25/5/2554)
   - กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (เคลียร์เอกสารเรียบร้อยสำนักงานเขตคลองเตยพาชุมชนไปรับ)
3. การแก้ไขปัญหาของชุมชน
   - ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของผู้ประสานภัย เช่น อาหาร ,กองอำนวยการ,ของบริจาค,การเงิน,การประสานงานด้านต่างๆ ฯลฯ (โดยมีการรับผิดชอบร่วมกับระหว่างชุมชนและคณะกรรมการ)
   - ด้านที่พักอาศัยของผู้ประสานภัยส่วนใหญ่อยู่บ้านญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน
4. หน่ายงานที่ลงพื้นที่
    - มูลนิธิดวงประทีป,มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล,สภาองค์กรชุมชนเขตคลองเตย,ผู้สมัครส.ส.เขตคลองเตย,พอช.,มูลนิธิปอเต็กตึ้ง
    - ผู้ประสบภัยจะสรุปรวบรวมข้อมูลและทำหนังสือขอความช่วยเหลือต่อไป หมายเหตุ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิดวงประทีปได้ร่วมประชุมกับผู้ประสบภัยและองค์กรต่างๆ ได้ข้อสรุปว่าบ้านผู้ประสบภัยจำนวน 6 หลัง ที่อยู่บริเวณใต้ทางด่วน ในส่วนของทางด่วนจะไม่ให้ชาวบ้านปลูกอาศัยเหมือนเดิมเพราะ จากการไฟไหม้ทำให้ทางด่วนได้รับความเสียหาย ในที่ประชุมก็ได้หามติโดยมีแนวทางว่าชุมชนจะมีแนวทางอย่างไรส่วนที่อยู่ข้าง บน 9 หลังคาเรือนจะแบ่งปันพื้นที่ให้กับเพื่อนๆ ที่ประสบปัญหาด้วยกันไหมหรือจะมีแนวทางอย่างไรจะมีการประชุมกันอีกครั้ง ส่วนการประสานงานและติดตามสถานการณ์ฝ่ายส่งเสริมองค์กรชุมชน มูลนิธิดวงประทีปจะร่วมประชุมและรายงานให้ทราบต่อไป   

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1324 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักศึกษา Minnesota University จากสหรัฐอเมริกาก็มาทำกิจกรรมที ่ดวงประทีป
 วันเด็ก วันของเด็กๆ
 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษ ัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ มาเยี่ยมมูลนิธิฯ
 มหกรรมรวมพลคนรักหุ่นและนิทาน ครั้งที่ 1
 กลุ่มสตรีีออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์มองหนังสือและครุภัณฑ์ให้โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound