>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • น้ำใจจากคนจนสู่ชาวเฮติ
 
|

  
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมามูลนิธิดวงประทีปร่วมกับมูลนิธิและองค์กรเอกชนได้ร่วมกันรณรงค์จัด กิจกรรมหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเฮติ หน้าศูนย์การค้าเวิล์ดเทรด  
โดยมูลนิธิฯ ได้นำสินค้าจากผลผลิตของผู้ประสบภัยสึนามิ จากจังหวัดพังงานำมาจัดจำหน่ายและนำรายได้สมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังกล่าว  โดยในวันงานได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ที่เข้าร่วมงานและสัญจรไปมา ในบริเวณนั้น และได้รับการบริจาคสมทบเป็นจำนวนมาก คุณครูประทีปให้ความสำคัญกับการช่วย เหลือดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งและได้ร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ต้นจนกระทั้งนำเงินจากการจำหน่ายสินค้าและเงินที่ได้รับ บริจาคมอบให้กับผู้จัดการด้วยตัวของครูเองด้วยซึ่งต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง   
                                                          
      และเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจจากคนจนสู่ชาวเอติ มูลนิธิดวงประทีปจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นสื่อกลางระหว่างชาวชุมชนแออัด คลองเตยได้ร่วมกันสมทบทุนเล็กๆ น้อยๆ 
เป็นน้ำใจของชาวชุมชนคนยากไร้ได้ส่งแรงใจ และกำลังเงินเล็กๆ น้อยๆ ให้กับชาวเฮติในช่วงเทศกาลแห่งความรักต่อไปด้วย


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 1083 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ครอบครัวต้นแบบชุมชนน่าอยู่
 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ภาค 2
 เยาวชนร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องเ อดส์
 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 ความฝันของอัญชิญฐา ทองสุข
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound