>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พลังน้ำใจของคนยากไร้ในชุมชนร่ว มเป็นธารน้ำใจจากชาวสลัมไทยสู่. ...ชาวเฮติ
 
|

     
                  
     เมื่อวันอาทิตย์ที่14 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับคณะกรรมการชุมชน และชาวชุมชนแออัดคลองเตย16 ชุมชน สลัม 4 ภาค ร่วมกันจัดงาน
 "วันวาเลนไทน์ : ธารน้ำใจจากชาวสลัมไทยสู่เฮติ"ขึ้น  เพื่อขอรับบริจาคเงินจากคนจนที่ไม่แล้งน้ำใจคนละบาท สองบาทส่งความช่วยเหลือไปสู่เด็กๆ ชาวเฮติ โดย
 Ms. Marie Ange Sylvain-Holmgren ชาวเฮติซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของUNESCO สหประชาชาติ 
           
เป็นผู้แทนมารับธารน้ำใจจำนวนกว่า 104,989 บาท และ Mr. Ron Corben นักข่าวจากสถานีวิทยุ "เสียงจากอเมริกา"  (Voice of America : VOA) สักขีพยานในการมอบ
ความรักที่คนยากไร้ได้มอบน้ำใจอันยิ่งใหญ่ให้กับผู้ประสบเคราะห์กรรม โดยเฉพาะเด็กๆ ในเฮติและเป็นกำลังใจให้เขาได้ยืนหยัดขึ้นต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวง จนนำไปสู่
ความสุขกับสู่ประเทศเฮติต่อไป


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1057 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มัดย้อมฉบับญี่ปุ่น
 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 พิธีไห้วครู กับเด็ก 2 โครงการฯ ที่มูลนิธิดวงประทีป
 ข้าวคนยากเพื่อคนยากจน
 MS. SANDY ANGUS และครอบครัวมาเยี่ยมน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound