>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ความรักของผู้ยากไร้มอบให้เพื่อ นชาวเฮติ
 

 

"ผมบริจาคด้วยครับ 50 บาท “

 

“ขอบคุณแทนคนเฮติด้วยค่ะ ให้หมดเลยหรือค่ะ พี่กำลังจะไปซื้อข้าวกินไม่ใช่เหรอค่ะ”

 

"ไม่เป็นไรครับ ผมยังมีบ้านอยู่ ผมเป็นคนไทยไปขอข้าววัดกินก็ได้ แต่เฮติไม่มีวัด   ไม่มีบ้านอยู่” 

 

ประโยคสนทนาภาษาไทยสั้น    ระหว่างผู้ขอรับบริจาคเพื่อชาวเฮติกับ ”กี้” ผู้พิการทางร่างกาย     ที่เราถอดความเป็นภาษาอังกฤษแบบบ้าน ๆ ให้ Ms. Marie Ouge Sylvaia  ชาวเฮติซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่องค์กร UNESCO สหประชาชาติประจำประเทศไทย ขณะร่วมรับบริจาคในชุมชนคลองเตยฟังว่า “ Now, I still have a house and Thai people  can eat at  temple , but, Haiti people have nothing .”   หลังได้ยินถ้อยคำนั้นเธอถึงกับหลั่งน้ำตาร่ำให้ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งประทับใจและพูดว่า “I feel that  everyone on  earth are my friends and  my relatives in Haiti.”

เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ชาวชุมชนคนจนเมืองคลองเตยและเครือข่ายได้ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป  ได้จัดงาน “วันวาเลนไทน์: ธารน้ำใจจากชาวสลัมไทยสู่เฮติ”  เพื่อช่วยเหลือชาวเฮติกำลังประสบภัยจากแผ่นดินไหว  ด้วยความเชื่อว่า “ความรักจะนำมาซึ่งสันติสุขแด่โลก และความเอื้ออาทรต่อคนที่ทุกข์ยากลำบากคือความรักที่เป็นเลิศ” นอก จากนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าความรักของคนจนนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าความ หมาย สามารถยังประโยชน์ต่อการเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีกว่าเดิม  และความรักของคนจนนั้นนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกันได้  โดยรับเงินบริจาค  ตลอดจนเสื้อผ้า ของกิน ของใช้ แล้วนำมาจำหน่ายราคาถูก  เพื่อนำเงินไปมอบให้พี่น้องชาวเฮติด้วยความหวังว่าเพื่อนของเราจะสามารถได้หยัดยืนลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง  เมื่อการรับบริจาคผ่าน ไปเพียง 2 ชั่วโมงไม่น่าเชื่อว่าเงินห้าบาท     สิบบาท ของลุงป้าน้าอาคนจน ๆ ที่นำมาช่วยกัน ณ เวลานั้นได้มากถึง  104,989.25 (หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)  หลายคนอาจมองว่าเงินจำนวนนี้ไม่ได้มากมายอะไร และเป็นเพียงเศษเสี้ยวเงินของบางคน  แต่สำหรับคนยากคนจนในประเทศไทย  นี่เป็นเสมือนความรัก ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์  เป็น ความรักของผู้ยากไร้มอบแด่ผู้ยากไร้ที่ไม่ใช่เป็นเพียงความคิด ความฝันในอุดมคติหากแต่คือความรักอันยิ่งใหญ่อันสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 549 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Ms. Sophie Bournonville และครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับน ้องๆ ที่โครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี
 คณะ Hands Across the Water ซ่อมแซมอาคารอุบลรัตน์ (บ้านพักเยาวชน)
 สองเดือนกับประสบการณ์ชีวิตในสล ัม
 ข่าวดี มูลนิธิฯ เปิดช่องทางการบริจาคเงินโดยผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย
 อาชีพทางเลือกของเยาวชนชายศูนย์ ชุมพร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound