>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คณะทันตแพทย์จากประเทศญี่ป่นและ ไทยร่วมตรวจฟันเด็กในชุมชน
 
|

  
วันพฤหัสบดีที่18 กุมภาพันธ์ 2553 คณะทันตแพทย์ KDC-SAS จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพ 41  ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่เด็กๆ
อนุบาลดวงประทีป และการศึกษาพิเศษจำนวน 162 คน นอกจากนี้ทางคณะทันตแพทย์ยังให้ความรู้เรื่องการแปลงฟันอย่างถูกวิธีให้กับ เด็ก ซึ่งเด็กๆ ได้รับความรู้และ
ความสนุนสนานเป็นอย่างยิ่ง และมั่นใจได้ว่าเด็กๆ ของอนุบาลดวงประทีปจะได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพฟัน และสุขภาพใจเป็นอย่างดีอย่างแน่นอน
                                        


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 2117 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อาหารสมวัย
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2553
 หมึกแดงแผลงรสที่อนุบาลดวงประที ป
 นักเรียนเกรด 4 จากConcordian International School ผู้มาเยือนรุ่นจิ๋ว
 มอบเครื่องเล่นสนาม-ชุมชนน้องให ม่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound