>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • แห่เทียนพรรษา สร้างบุญเบิกบานใจ
 

แห่เทียนพรรษา สร้างบุญเบิกบานใจ

|  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา  มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย ให้คงอยู่กับคนไทย และเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี มีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น โดยมีเด็กอนุบาลดวงประทีป เด็กการศึกษาพิเศษ ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันตักบาตร ทำบุญเลี้ยงพระเพล  ถวายสังฆทาน ฟังธรรมหัวข้อ ความสำคัญวันอาสาฬหบูชาโดยพระอาจารย์จากวัดสะพาน และแห่เทียนเข้าพรรษากัน ด้วยความเบิกบานใจทั่วหน้ากันอย่างมีความสุขวันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1292 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่มูลนิธิดวงประทีป
 ขอเชิญร่วมส่งความสุขผ่านหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนยากไร้
 ศูนย์สารสนเทศ
 Mr. Thailand 2008
 นักศึกษาศศินทร์ดูงาน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound