>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • การมาเยือนของคณะนักศึกษานานาชา ติ Lifeworks รุ่นที่ 5
 

การมาเยือนของคณะนักศึกษานานาชาติ Lifeworks รุ่นที่ 5

|

  

  

ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม - วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552  คณะนักศึกษานานาชาติ Lifeworks  จำนวน 23 คน ได้เดินทางมาดูงานและร่วมทำกิจกรรมกับโครงการต่างๆ ของมูลนิธิดวงประทีป อาทิ โครงการอนุบาลดวงประทีป โครงการนิทานาคาราวาน โครงการผู้สูงอายุ โครงการอนุบาลชุมชน โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ โครงการผู้นำเยาวชน เป็นต้น  โดยกิจกรรมต่างๆ นักศึกษาจะลงพื้นที่สัมผัสกับความเป็นอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรมตลอดระยะเวลาดังกล่าว  โดยในวันแรกที่ได้มาถึงประเทศไทยคณะนักศึกษาได้ลงกิจกรรมกับน้องๆ อนุบาลดวงประทีป และน้องๆ โครงการการศึกษาพิเศษ โดยแบ่งกลุ่มเล่นกีฬาสีกับน้องๆ และคณะครู เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ อย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง  โดยเริ่มเปิดงานด้วยขบวนพาเหรดและกล่าวเปิดงานโดยคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิดวงประทีป ในช่วงบ่ายคณะนักศึกษาลงพื้นที่และฟังบรรยาย โดยคุณครูประทึป ประธานมูลนิธิ ก่อนเดินทางไปทำกิจกรรมต่อที่จังหวัดเพชรบุรี

  

วันที่ : 12/03/2564

อ่าน 2121 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่
 พลังเยาวชน(ที่ศูนย์กาญจนบุรี)อ ีกหนึ่งกำลังเข้มแข็งของชุมชน
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี 2562
 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่มูลนิธิดวงประทีป
 ขอขอบคุณผู้อุปการะคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound