>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ค่ายพักแรมอนุบาลรำลึก
 

ค่ายพักแรมอนุบาลรำลึก

|

      วันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 มีนาคม อนุบาลดวงประทีป จัดค่ายพักแรมรำลุก ครั้งที่ 21 ให้กับน้องอนุบาล 3 จำนวน 55 คน โดยมีครูพี่เลี้ยง และผู้เกี่ยวข้อง 25 คนดูแลอย่างใกล้ชิด และคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้เปิดงาน การจัดค่ายพักแรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรงในสังคม การอยู่ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์กันและกัน การช่วยเหลือตัวเอง และการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เสริมสร้างความเชื่อมั่นกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และเรียนรู้การแก้ปัญหา และสุดท้ายเพื่อเป็นการอำลาอาลัยระหว่างเด็กๆ และครู รูปแบบกิจกรรมเข้าค่ายในเวลา 2 วัน 1 คืน อาทิ การจัดฐานการเรียนรู้ในชุมชน 4 ฐาน เช่น ฐานอร่อยด้วยมือเรา ฐานทดสอบกำลัง ฐานสิ่งแวดล้อม ฐานประดิษฐ์ การเรียนรู้นอกสถานที่ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง) ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองที่มาคอยรับลูกหลานด้วยภาพอำลาคุณครู ของเด็กๆ


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 967 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นาวีอินเดียเยือนชาวชุมชน
 MS. SANDY ANGUS และครอบครัวมาเยี่ยมน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 ผู้บริหารมูลนิธิสยามโซเวฯ และทีมงานร่วมแรงสร้างบ้านดินที ่พังงา
 สัปดาห์ห้องสมุดที่โรงเรียนชุมช น
 ท่านเอกอัครราชฑูตประเทศสวีสเซอ ร์แลนด์ประจำประเทศไทยมาเยี่ยมม ูลนิธิฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound