>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ผู้สูงอายุกับนักศึกษาlife Works
 

ผู้สูงอายุกับนักศึกษาlife Works

วันพุธที่16 มิถุนายน ผู้สูงอายุในโครงการผู้สูงอายุ มูลนิธิดวงประทีป จำนวน 150 คน ร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษานานาชาติ กลุ่ม Life Works ด้วยการไหว้พระ 6 วัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดหลวงพ่อโต ,วัดแม่นางปลื้ม,วัดสุวรรณดาราราม, วัดท่าการ้อง, วัดหน้าพระเมรุ, วัดหลวงพ่อมงคลบพิตร ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว  แต่ก็ไม่ได้ทำให้คน 2 วัยย่อท้อ กลับสร้างความสนุกสนาน ได้มีโอกาสไหว้พระทำจิตใจให้สงบ นับเป็นการทำบุญร่วมกันจริงระหว่างผู้สูงอายุ และนักศึกษากลุ่ม Life Works
       

     

  


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1196 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เลี้ยงอาหารน้องๆ และผู้สูงวัยในชุมชน
 ลงพื้นที่ชมกิจกรรมและให้กำลังใจทีมแพทย์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 
 คณะท้นตแพทย์ไทย-ญี่ปุ่นร่วมแรง ร่วมใจรักษ์สุขภาพช่องปากเด็กยา กไร้
 ตลาดนัด 4 ภาคที่อนุบาลดวงประทีป
 อบรมการเชิดและผลิตหุ่นเพื่อการ ศึกษา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound