>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • President Solitaire Hotel มอบเครื่องใช้มือสอง
 

President Solitaire Hotel มอบเครื่องใช้มือสอง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่จาก President Solitaire Hotel นำโดย 
Ms. Nathalie Burtin General Manager & Ms. Rachael Mok Market Communications Manager ได้มามอบผ้าขนหนู พรม และผ้าห่มมือสองให้กับมูลนิธิดวงประทีป  โดยมีคุณครูประทีปให้การต้อนรับ และพาชมกิจกรรมของมูลนิธิ ฯวันที่ : 17/01/2560

อ่าน 1420 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอเชิญเยาวชนในชุมชนแออัดส่งผลงานเข้ารับรางวัลพระราชทาน "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2555" จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
 ชุมชนริมคลองพระโขนงวันนี้
 ความก้าวหน้าของน้อง"ขวัญข้าว " นักเล่านิทานรุ่นจิ่ว
 มอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก
 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่มูลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound