>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ผู้สูงอายุกับการตรวจสุขภาพ
 

ผู้สูงอายุกับการตรวจสุขภาพ

|

     

        วันพุธที่ 11 มีนาคม  โรงพยาบาลบางนา 1  นำทีมโดยคุณฉวีวรรณ วัยวุฒิ หัวหน้าทีมงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คุณสุปราณี ป้อมเสน คุณวิจิตรา สุหญ้านา คุณขวัญกมล วงศ์เครือวัลย์ คุณธีรพงศ์ ธรสัตย์ คุณอภิสิทธิ์ ธงสัตย์ มาให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจตาต้อ วัดความดันโลหิต วัดน้ำตาลในเลือดให้กับผู้สูงอายุ  ที่เป็นสมาชิกในโครงการผู้สูงอายุโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีป ซึ่งผู้สูงอายุให้ความสนใจดูแลสุขภาพมารับการตรวจทั้งสิ้น 120 คน

วันที่ : 22/10/2561

อ่าน 2389 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิทานคาราวานกับการออม
 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม
 MRT มอบยิ้มสดใส ผู้สููงวัยสุขสันต์
 ลงเยี่ยมชาวบ้าน 3 ชุมชน อาทิ ชุมชนหลังฉานพัฒนา และชุมชนโรงโม่เกลือ พร้อมมอบถุงยังชีพ
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2561
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound