>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครอบครัวจิตอาสาชวนกันทำความดี
 

ครอบครัวจิตอาสาชวนกันทำความดี

|

    

    

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษานำผู้ปกครองเด็กทุนที่เป็นสมาชิก"บ้านน่าอยู่ครอบครัว อบอุ่น" จำนวน 75 คน ไปทำความสะอาดโรงเรียนบ้านบางขวางบน อ.ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี ซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นเวลากว่า 2 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ กว่า 100 คนที่จะกลับเข้ามาเรียนในวันจันทร์ที่จะถึง โดยได้รับการประสานงานจากอาจารย์ลัดดา  ผาดไพรบูรณ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขวางบน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู ผู้ใหญ่สำรวย  เกาะแก้ว

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2014 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เปิดรับสมัคร “โครงการ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”
 คุณครูประทีปเข้ารับโล่จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในนามมูลนิธิดวงประทีป ฐานะเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม
 อบรม "ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชิงบวก"
 นักศึกษาจาก Michigan State University
 ละครหุ่นคณะ Keyakiza จากญี่ปุ่นลัดฟ้ามาแสดงให้เด็กๆ ยากไร้ได้สนุกสนาน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound