>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Mr. Perter Torngvist เยี่ยมน้องๆ ที่กาญจนบุรี
 

Mr. Perter Torngvist เยี่ยมน้องๆ ที่กาญจนบุรี

|คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ คุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิดวงประทีป เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน โครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr. Peter Torngvist  ผู้อุปการะคุณท่าน
หนึ่งของมูลนิธิฯ ได้มาเยี่ยมชมเด็กและเยาวชนพร้อมกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการฯ เช่น กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทอเสื่อ การทำเบเกอร์รี่ การทำพวงกุญแจจากเมล็ดปาล์มน้ำมัน โดยในการมาครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้นำ Mr. Peter เยี่ยมชมสถานที่โดยรอบของโครงการฯ เช่น พี้นที่สวนปาล์มน้ำมัน โรงผลิตปุ๋ยหมัก สวนผักปลอดสารพิษ สวนผลไม้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมมหาลัยราชภัฎกาญจนบุรีที่นางสาวภิรมยา ศรัทธาไทยได้ศึกษาอีกด้วย (ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554)
วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 2202 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คณะ Life work กับกิจกรรมที่ศูนย์ชุมพร
 วันสายใยแห่งความรัก ศูนย์ชุมพร 2555
 ระบบมอนเทสซอรี่ดีอย่างไร
 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 นักศึกษาศศินทร์ดูงาน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound