>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นิทานคาราวานกิจกรรมฟื้นฟูผู้ปร ะสบภัย
 

นิทานคาราวานกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบภัย

|

         นิทานคาราวานได้จัดกิจกรรมแสดงละครหุ่นเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ศูนย์พักพิงฯ  4 แห่ง กับ 1 โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี  ได้แก่ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยวัดเขาวัง,ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยวัดนาหนอง,ศูนย์พัก พิงผู้ประสบภัยค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยสถาบันพระสังฆาธิการ และโรงเรียนวัดเขาวัง  โดยการแสดงหุ่นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เพื่อบรรเทาความทุกข์ ความเครียดให้กับผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่  แต่ยังคงเน้นใน เรื่องของการรักการอ่าน และระเบียบวินัยให้กับเด็กๆ 
          โดยสถานที่แรกที่คณะนิทานคาราวานได้แสดงคือ โรงเรียนวัดเขาวังมีเด็กเข้าชมการแสดงกว่า 300 คน ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะและแนวร่วมจากเด็กได้เป็นอย่างดี แม้การแสดงจะเสร็จสิ้นแล้วเด็กๆ ก็ยังให้ความสนใจกับตัวแสดง  โดยเฉพาะหนังสือนิทานที่ทางคณะได้นำไปให้เด็กได้อ่านจนกระทั้งได้เวลาอาหาร เที่ยงเด็กๆ ต้องยอมละจากหนังสือนิทานเพื่อรับประทานอาหารเที่ยง   
          หลังจากเสร็จการแสดงที่โรงเรียนวัดเขาวังแล้ว คณะก็เดินทางไปยังศูนย์ฯ วัดเขาวัง ซึ่งที่นี่จะเป็นผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่คณะนิทานคาราวานจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ  ทุกคนให้ความร่วมมือและร่วมแสดงออกอย่างเป็นกันเอง หลายคนบอกว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง  
           ช่วงบ่ายของภาระกิจในวันแรก (23 พ.ย. 54) ต่อที่วัดนาหนอง อ. เมือง จ.ราชบุรี  ผู้ประสบภัยที่ยังพักอาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ยังได้รับความ เดือนร้อนอย่างหนักยังไม่สามารถกลับบ้านได้ หลายคนเริ่มทยอยเข้าชมละครหุ่น หลังจากได้ยินเสียงกลองเริ่มรัว  เด็กอนุบาลสนใจอยากที่เข้ามาชมเป็นเวลาเลิกเรียนพอดี คุณครูจึงอนุญาตให้เเด็กเข้าชมการแสดงด้วย ทุกที่ที่คณะละครหุ่นไปแสดงจะมีเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขตามมา ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างสนใจหนังสือนิทานที่เรานำไปจัดวาง บางคนบอกกับทีม งานว่าอยากให้มาอีกทุกวัน......   
       

      

ภาระกิจในวันที่ 2 (24 พ.ย. 54) เราเริ่มที่ศูนย์ฯ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ. จอมบึง จ.ราชบุรี แม้ว่าที่นี่จะมีกิจกรรมหลากหลายให้ผู้ประสบภัยได้เข้าร่วม แต่พอละครหุ่นนิทานเริ่มขึ้น หลายคนก็เริ่มทยอยเข้าชมไม่ต่างกับที่อื่นๆ  ป้าศิริพร อายุ 70 ปี ผู้ประสบภัยจากอ้อมน้อย เล่าถึงความสะดวกสบายในศูนย์พักพิงฯ แต่ป้าก็ยังกลับบ้านหากน้ำลดลงแล้ว ป้าบอกว่า "ขอบคุณที่นำละครห่นมาให้พวกป้าได้ดู นานแล้วที่ป้าไม่ได้หัวเราะอย่าวนี้มาก่อน......"          เช่นเดียวกับป้ายุพา  รักงาน ผู้ประสบภัยจากตลิ่งชัน ที่เข้าพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์ฯ สถาบันพระสังฆาธิการ อ. ปากท่อ จ.ราชบุรี กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า "ตั้งแต่น้ำท่วมป้าไม่เคยหัวเราะอะไรได้ขนาด นี้ ขอบคุณจริงที่นำละครหุ่นมาให้ป้าดู วันน้ป้ามีความสุขมาก เป็นละครหุ่นที่ช่างทำเหลือเกิน ขอบคุณจริงๆ...."             สองวันนี้ที่คณะละครหุ่นได้ตระเวนแสดงให้ผู้ประสบภัยได้มีเสียงหัวเราะ มันทำให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ มีความสุขเช่นกัน ที่ทำให้ทุกๆ คนมีความสุขพร้อมที่จะก้าวผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ได้อย่างเป็นผู้ประสบ ชัย(ชนะ) ซึ่งการตระเวนแสดงละครหุ่นนี้จะไม่สามารถแสดงได้เลยหากขาดผู้สนับสนุนอย่าง Mitsui Oil Exploration Co,Ltd. มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณท่าน ณ ที่นี้ด้วย

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1709 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คณะ Life work กับกิจกรรมที่ศูนย์ชุมพร
 ร่วมมอบความรัก ความห่วงใยแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2564
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี60
 ส่งน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้
 รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound