>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • MANNATECH เยี่ยมน้อง ๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 

MANNATECH เยี่ยมน้อง ๆ ศูนย์กาญจนบุรี

|

    

   

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี มีโอกาสต้อนรับ คณะ Mannatech จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 40 คน โดยคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิฯ คณะเจ้าหน้าที่ และเด็กๆ ให้การต้อนรับพร้อมแสดงความสามารถของตนเองให้แขกที่มาเยือนได้รับชม หลังจากนั้นทางคณะได้ฟังบรรยาย กิจกรรมต่างๆของโครงการฯ  และได้มอบวัสดุอุปกรณ์การเรียน, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม MANNA BEARS มอบให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมสวนปาล์มและพื้นที่โดยรอบโครงการฯ อีกด้วย

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1161 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม
 MANNATECH เยี่ยมน้อง ๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง
 ครอบครัวจิตอาสาชวนกันทำความดี
 เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนคล องเตย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound