>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2554 (ปี 4)
 

พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2554 (ปี 4)

|

มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล“เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ประจำปี 2554 (ปี 4) จากพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
โดย ดร. กิตติรัตน์  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ในปีนี้มีเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก 9 คนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
                   ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง  ได้แก่  นายสัพพัญญู  พรหมมา,  นายพิชิตพล  ขำพลอย,     นางสาวธัญลักษณ์  ลาวแก้ว
        

ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน           ได้แก่  นายทศพล  บ่อกลาง,          นางสาวยนลดา  มีเย็น,    นายชัยวัฒน์   แสงทะมาด

         

           ด้านคุณธรรม                                 ได้แก่   นายกฤษณะ  รอดงาม,    นางสาวสุนีย์  เทพพล,       นางสาวกชกร  จุลศิลป์
         

คุณ ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปเป็นผู้กล่าวรายงาน คุณชนิสา  ชุติภัทร์ ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ


    

อดีต ประธานมูลนิธิฯ ดร. สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา ขึ้นกล่าวแสดงความยินดี  และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สันต์  หัตถีรัตน์ขึ้นกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นกำลังใจ
และเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ สร้างความซาบซึ้งแก่เยาวชนและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง  (วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 )

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 853 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาใหม่
 รายชื่ีอเยาวชนที่ผ่านคัดเลือกเข้าค่าย "เยาวชนคนดี" ปี60
 ขอขอบคุณพ.ต.ต.สุทธกานต์ นาคะเสถียร สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพฯ
 พสกนิกรชุมชนคลองเตยรวมใจกันถวายอาลัย
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2552
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound