>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธ ิโอเปียมาดูงานด้านโรคเอดส์
 

สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียมาดูงานด้านโรคเอดส์

|

 
      โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ มูลนิธิดวงประทีป ได้ให้การต้อนรับคณะผู้รับผิดชอบงานเอดส์จาก Federal HIV Prevention and Control Office และ UNAIDS      จากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย จำนวน 10 คน ในหัวเรื่อง NGO Involvement in HIV Prevention and care in lowinceom community  (slum)  โดยการประสานงานจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านโรคเอดส์ และเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานเอดส์ของไทย  เมื่อวันอังคารที่ 20  กันยายน ที่ผ่านมา


วันที่ : 01/04/2557

อ่าน 1279 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบรางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"
 Nippon Television Network Corporation สนใจกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภั ย
 วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ที่ดวงประทีป
 ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ขอเชิญร่วมจัดงานวันสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยในสลัม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound