>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ กษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26

|

       วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 น้องๆ อนุบาลดวงประทีปได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต(การทหาร) รุ่นที่ 26 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จำนวน 15 นาย นำโดย 
พ.อ. พงศ์วิชญ์ คงทน ประธานฯ รุ่นที่ 26 , น.ท.หญิง กิ่งมณี อุดมสิรินกร ผู้ติดต่อประสานงาน มาทำกิจกรรมกับมูลนิธิฯ โดยการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก มอบอุปกรณ์กีฬา และมอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียง โดยการต้อนรับของคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ คณะครูและพี่เลี้ยงของอนุบาลดวงประทีป 
   


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 2342 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554
 มูลนิธิดวงประทีป บริษัทน้ำตาลสิงห์บุรี และคณะพระสงฆ์Tendaishuuจากประเ ทศญี่ปุ่นร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท ี่ชุมชนเพชรสยาม
 มอบถุงยังแก่ผู้กักตัวชุมชนแฟลต 19-22
 กีฬาสีกับกลุ่มนักศึกษานานาชาติ life works
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound