>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ARAMAKI STUDY & WORK TOUR ศูนย์กาญจนบุรี
 

ARAMAKI STUDY & WORK TOUR ศูนย์กาญจนบุรี

|

           ถึงแม้จะผ่านเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เลวร้าย แต่น้ำใจของคนญี่ปุ่นยังมีให้กับคนที่ยากไร้สม่ำเสมอ ระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2554 โครงการเยาวชนหญิงสู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะ ARAMAKI STUDY & WORK TOUR ผู้มีอุปการคุณและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ มูลนิธิฯ มาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะโครงการปลูกต้นปาล์ม เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต และคณะนักศึกษา จำนวน 57 คน โดยทางคณะได้เข้าร่วมฟังบรรยาย กิจกรรมต่างๆของโครงการฯ และร่วมซักถาม พูดคุย กับเด็กๆ ในโครงการฯ โดยคุณครูประทีป และคุณครู มิ่งพร อึ้งทรงธรรม ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งตอบข้อซักถามอย่างเป็นกันเอง พร้อมกันนี้ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับทางคณะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้
           1.กิจกรรมเกษตร เช่น บำรุงรักษาต้นปาล์ม ตัดปาล์ม บำรุงรักษาต้นกล้วย ปลูกกล้วย บำรุงรักษาสวนไม้ดอกไม้ประดับ บำรุงรักษาสวนผลไม้ กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักจากทางปาล์ม ปุ๋ยน้ำชีวภาพจากต้นกล้วย
           2.กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมไทย เช่น กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
           3.กิจกรรมวิชาชีพ เช่น การทำเบเกอร์รี่ ทำขนมไทยกล้วยทอด
          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒธรรมด้านการแสดงในตอนกลางคืนที่ เด็กและเยาวชนทั้งสองประเทศได้เรียนรู้ร่วมกันซึ่งตลอดระยะเวลา 5 วัน กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ได้สร้างความประทับใจให้คณะที่มาเยี่ยมน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่ง
                            


วันที่ : 12/03/2564

อ่าน 1049 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ร่วมคืนกำไรให้กับสังคม พัฒนาทักษะ สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน
 อุปสมบทหมู่เยาวชนชายโครงการนิว ัตน์สู่ชีวิตใหม๋ ศูนย์ จ.ชุมพร
 ประโยชน์ที่เด็กได้จากการเรียนร ะบบมอนเทสซอรี่
 ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท ี่ชุมชนเพชรสยาม
 ขอเชิญมอบความรักความห่วยใยแด่ผู้สูงวัยในสลัม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound